Nya Contec är erfaren fukt- och innemiljösakkunnig

Contec erbjuder konsulterings- och undersökningstjänster för den som vill förebygga eller lösa fukt- och innemiljöproblem i byggnader. Contec startade sin verksamhet i april 2019 då Drytec Oy Ab delades upp i två enheter, Contec och Drytec. Grunden för vår yrkeskunskap är 40 års erfarenhet av nybyggnation, över 10 000 fukt- och vattenskador, utredning och åtgärdande av otaliga fukt- och innemiljöproblem, samt branschens skolnings- och konsulteringsuppdrag. Vårt mål är hållbara lösningar och hälsosamma utrymmen.

Läs mera 


 

Våra tjänster

Utredning och förebyggande av fukt- och innemiljöproblem


 

Produkter

För undersökning och fuktkontroll