Om oss

 

Contec förebygger och utreder

Contec erbjuder skräddarsydda tjänster för att aktivt förebygga och utreda fukt- och innemiljörelaterade problem.

Contec startade sin verksamhet i april 2019, då Drytec Oy Ab delades upp i två avdelningar, Contec och Drytec. Grunden för uppdelningen av Drytec Oy Ab var viljan att lyfta upp tjänsterna för förebyggande av fukt- och innemiljöproblem. Undersökning av existerande problem är fortfarande mycket viktigt, men vi anser att det i dagens läge inte ensamt räcker. Med ökande mängder rapporter om fukt- och innemiljöproblem, även i nybyggda och nyligen renoverade byggnader, finns det ett akut behov av att aktivt förebygga dessa problem.

 

Företagets historia

Företaget Drytec Oy Ab grundades av Mikael Anderssén år 1979 med verksamheten inriktad på traditionell byggverksamhet. På slutet av 80-talet såg bröderna Mikael och Dag Anderssén ett behov för skadeutredning- och saneringstjänster i Vasa, och företagets verksamhet inriktades på det år 1988. Sedan dess har företaget kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador.

Genom den långa erfarenhet har kunskapen och förståelsen för fuktmekaniken i byggnader, samt deras påverkan på innemiljön byggts upp i företaget. Därtill har man aktivt strävat att utveckla kunskaperna bl.a. genom deltagande i seminarier och konferenser, samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Verksamhetens tyngdpunkt har under åren småningom skiftat från kartläggning och åtgärdande av fukt- och vattenskador till tjänster som berör undersökning och konsultering gällande fuktsäkert byggande och innemiljöproblem.

År 2019 delades Drytec Oy Ab i två avdelningar, Drytec och Contec. Tjänsthelheterna för konsultering och åtgärdande har delats upp för att mera tydligt och koncentrerat erbjuda de tjänster som företaget är bra på. Nya Contec erbjuder skräddarsydda konsulterings- och undersökningstjänster inom fukt- och innemiljöproblem, och det förnyade Drytec koncentrerar sig på åtgärdande av fukt- och mikrobskador. Avdelningarna ägs och leds fortfarande av bröderna Mikael och Dag Anderssén.