Om företaget

Företagets historia

Företaget Drytec Oy Ab grundades av Mikael Anderssén år 1979 med verksamheten inriktad på traditionell byggverksamhet. På slutet av 80-talet såg bröderna Mikael och Dag Anderssén ett behov för skadeutredning- och saneringstjänster i Vasa, och företagets verksamhet inriktades på det år 1988. Sedan dess har företaget kartlagt och åtgärdat över 10 000 fukt- och vattenskador.

Genom den långa erfarenhet har kunskapen och förståelsen för fuktmekaniken i byggnader, samt deras påverkan på innemiljön byggts upp i företaget. Därtill har man aktivt strävat att utveckla kunskaperna bl.a. genom deltagande i seminarier och konferenser, samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Verksamhetens tyngdpunkt har under åren småningom skiftat från kartläggning och åtgärdande av fukt- och vattenskador till tjänster som berör undersökning och konsultering gällande fuktsäkert byggande och innemiljöproblem.

 

Contec förebygger och utreder

Contec erbjuder skräddarsydda tjänster för att aktivt förebygga och utreda fukt- och innemiljörelaterade problem.

Contec startade sin verksamhet i april 2019, då Drytec Oy Ab delades upp i två avdelningar, Contec och Drytec. Grunden för uppdelningen av Drytec Oy Ab var viljan att lyfta upp tjänsterna för förebyggande av fukt- och innemiljöproblem. Undersökning av existerande problem är fortfarande mycket viktigt, men vi anser att det i dagens läge inte ensamt räcker. Med ökande mängder rapporter om fukt- och innemiljöproblem, även i nybyggda och nyligen renoverade byggnader, finns det ett akut behov av att aktivt förebygga dessa problem.

 

 

Företaget Drytec Oy Ab är uppdelat i enheterna Contec och Drytec

contecdrytec sve