Sisäilmatekninen tutkimus

Sisäilman merkitys

Hyvä sisäilma on rakennukseen kohdistuva perusvaatimus. Sen tarkoitus on suojella ihmistä ulkoisilta olosuhteilta ja luoda hyvä ja terveellinen ympäristö, jossa asua ja työskennellä. Sisäilma vaikuttaa ihmiseen monin tavoin aina yleisestä hyvinvoinnista ja lämpömukavuudesta erilaisiin terveysvaikutuksiin, joita ovat esimerkiksi:

  • limakalvojen ja ihon ärsytysoireet
  • kuume tai kuumeinen olo
  • päänsärky, pahoinvointi ja normaalista poikkeava väsymys
  • hengenahtaus ja yskä
  • nivelsärky
  • toistuvat infektiot
  • astmaattiset ja allergiset oireet

Miellyttävä ja puhdas sisäilma ei edistä ainoastaan fyysistä terveyttä, vaan myös psyykkistä hyvinvointia. Sillä on esimerkiksi todistettu olevan positiivisia vaikutuksia suorituskykyyn sekä kouluissa että työpaikoilla. 

Jokaiseen ongelmaan on ratkaisu

Meidän tavoitteemme on selvittää syyt jokaiseen yksittäiseen sisäilmaongelmaan, jotta ne voidaan perusteellisesti korjata ja ennaltaehkäistä. Meidän kokemuksiemme mukaan ongelmien syyt tulevat esille, kun kokonaiskuva kirkastuu. Tämä edellyttää systemaattista ja perusteellista tutkimustyötä, jonka aikana kerätään tietoja esimerkiksi rakennuksen historiasta, käyttäjien kokemuksista, havainnoista, materiaaleista, kosteusteknisistä riskeistä, ilmanvaihdosta ja harkittujen mittausten ja näytteenottojen tuloksista. Näistä voi yksi tai useampi olla ratkaiseva ratkaisun löytämiseksi.

Meidän kokemuksemme on, että rakennuksen käyttäjillä on tärkeä rooli tutkimustyössä. Me otamme heidän mielipiteensä ja kokemuksensa huomioon. Voimme kerätä paikkakohtaisia käyttäjäkokemuksia reaaliajassa, myös suurilta käyttäjäryhmiltä. Avoin ja riittävä viestintä sisäilmatutkimuksen aikana tekee prosessista sujuvan ja vähentää mahdollista huolta ja spekulointia.

Aloita oikein

Kun aloitus tehdään perusteellisesti, tutkimus saadaan heti alussa oikeille raiteille. Lähtötilanneselvitys on alustava riskinarviointi rakennuksesta tai niistä tiloista, joissa ongelmia esiintyy. Lähtötilanneselvityksen tarkoitus on selvittää, mitkä rakennuksen alueet, toiminnot tai rakennusosat voivat aiheuttaa kosteusvaurion tai lisätä sisäilmaongelman riskiä. Me keräämme taustatietoja, tutkimme piirustuksia ja teemme aistinvaraisen arvioinnin rakennuksesta.  Lähtötilanneselvityksen jälkeen voimme tarvittaessa jatkaa tutkimuksia tarkkaa harkituin tutkimustoimenpitein.