Rakennustutkimus

On parempi katsoa kuin katua

Mikään rakennus ei ole ikuinen, vaan se ikääntyy kuten kaikki muu ympärillämme. Rakennuksen jokaisella osalla on tekninen käyttöikä, joka kertoo rakenteen, rakennusosan, järjestelmän tai laitteen kestävyydestä. Jos rakennusta ei huolleta tarpeeksi hyvin, saattaa osien korjaus- tai uusimistarve tulla vastaan jo ennen teknisen käyttöiän päättymistä. Myös rakenteiden piilevät kosteusriskit saattavat huomattavasti lyhentää niiden käyttöikää. Riskirakenteissa vauriot ilmenevät ajan ja olosuhteiden funktiona, mutta rakenteiden kunto selviää varmuudella vain tutkimalla. Kiinteistön omistajan on hyvä olla ajan tasalla siitä mitä rakennuksessa tapahtuu, esimerkiksi missä vaiheessa käyttöikää rakennusosat ovat. Tällä tavoin voi olla askeleen edellä ja välttää rakennuksen arvoa ja käyttömukavuutta heikentävät kosteus- ja mikrobivauriot sekä niitä seuraavat sisäilmaongelmat.

Hyvä lähtökohta korjaus- tai muutostöille

Hyvin tehty rakennustutkimus paljastaa rakennuksen puutteet ja riskit. Se muodostaa erinomaisen lähtökohdat silloin kun halutaan tehdä esimerkiksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, peruskorjausta tai muutostöitä. Kun tiedetään rakennuksen tämän hetkinen tilanne, voidaan oikeilla toimenpiteillä pidentää sen elinikää ja ennaltaehkäistä ongelmia tulevaisuudessa. Me annamme ehdotuksia kestävistä rakennus- ja kosteusteknisistä ratkaisuista yli 30 vuoden kokemuksella. Kun kerran investoidaan muutos- tai korjaustöihin, on kannattavaa tehdä se kerralla oikein.

Mitä rakennustutkimus sisältää?

Rakennustutkimus räätälöidään sopivaksi jokaista yksittäistä kohdetta varten. Työvaiheita ovat  muun muassa informaation kerääminen, piirustusten tarkastelu, rakenteiden tutkiminen tarkastusreikien kautta, talotekniikan arviointi sekä erilaiset mittaukset ja näytteenotot.

Rakennustutkimus antaa tietoa muun muassa:

  • rakennuksen kosteusteknisistä ominaisuuksista ja riskeistä
  • kosteus- ja mikrobivaurioista
  • materiaaleista ja niiden vaikutuksista
  • ilmavuodoista ja kylmäsilloista (lämpökuvaus)
  • rakennuksen tiiveydestä
  • eliniästä ja huoltotoimenpiteiden tarpeesta

Tutkimuksen kaikki työvaiheet, näytteenotot ja mittaukset dokumentoidaan. Tarvittaessa annamme ehdotuksia paremmista ratkaisuista liittyen rakenteisiin, materiaaleihin, talotekniikkaan ja sisäilmaan.