Laadunvarmistus

Laadukas rakentaminen kannattaa

Kiinteistön rakentaminen tai korjaaminen on sijoitus, jonka laadukas lopputulos on sekä käyttäjien että kiinteistön omistajan etu. Eräs rakennuksen laadun mittari on sisäilmasto. Hyvä sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, ylläpitää terveyttä, parantaa työtehoa ja turvaa kiinteistön käyttöarvon. Tänä päivänä ovat usein esillä uudisrakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat, jotka aiheuttavat harmia ja kustannuksia sekä käyttäjille että kiinteistön omistajalle. Oikeista rakennusmenetelmistä on paljon tietoa, mutta silti ongelmien ilmeneminen on arkipäivää

Ei varaa virheille

Sekä uudis- että korjausrakentaminen vaatii tänä päivänä sekä suunnittelijoilta että rakentajilta paljon erilaista asiantuntemusta. Uudet rakenteet ja rakennusmateriaalit, melun ja ilman epäpuhtauksien lisääntyminen ympäristössä sekä tiukentuneet energia- ja rakentamismääräykset ovat tuoneet rakentamiseen paljon haasteita. Pienetkin virheet rakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa tai kosteusmittausten arvioinnissa voivat johtaa kosteuden aiheuttamiin vaurioihin ja ajan mittaan sisäilmaongelmiin. Nämä usein kalliit ja hankalat tilanteet voitaisiin välttää siirtämällä kosteustekninen hallinta ja vastuu alan asiantuntijalle.

Kosteusvarmistettu rakennus

Contec tarjoaa räätälöityjä palveluja jotka varmistavat rakennuksen kosteusteknisen laadun. Varmistamme että rakenteet suunnitellaan ja asennetaan kosteusteknisesti oikein. Vastaamme kosteuden hallinnasta, muun muassa rakenteiden riittävästä suojaamisesta ja kuivumisesta koko rakennusprojektin ajan.

Projektiin liittyvät ratkaisut, toimenpiteet ja mittaukset dokumentoidaan ja toimitetaan tilaajalle. Asiantuntijamme voivat tarvittaessa neuvoa myös muissa rakennuksen sisäilmaan vaikuttavissa asioissa, joita ovat esimerkiksi ilmanvaihto, materiaalivalinnat ja lämpömukavuus.