Yrityksestä

Drytec Oy Ab:n historia

Vuonna 1979 Mikael Anderssén perusti yrityksen Drytec Oy Ab, jonka toiminta oli pääasiassa perinteistä rakennustoimintaa. Veljekset Mikael ja Dag Anderssén näkivät 80-luvun lopussa tarpeen vaurio- ja korjauspalveluille Vaasassa, joten yrityksen toiminta suuntautui siihen vuonna 1988. Siitä lähtien yritys on kartoittanut ja korjannut yli 10 000 kosteus- ja vesivahinkoa.

Pitkän kokemuksen myötä on tieto ja ymmärrys rakennusten kosteustekniikasta, ja sen vaikutuksesta sisäympäristöön, kertynyt yrityksessä. Tämän lisäksi on aktiivisesti pyritty kehittämään tietotaitoa, m.m. osallistumalla seminaareihin ja koferensseihin, sekä erilaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian kanssa. Toiminnan painopiste on vuosien mittaan siirtynyt kosteus- ja vesivahinkojen kartoituksista ja korjauksista, palveluihin jotka koskevat kosteusvarmistettua rakentamista ja sisäilmaongelmia.

 

Contec ennaltaehkäisee ja tutkii

Contec tarjoaa palveluita rakennusten kosteuteen ja sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi.

Contec aloitti toimintansa huhtikuussa 2019, kun Drytec Oy Ab jaettiin kahteen osastoon, Contec ja Drytec. Merkittävä syy tähän muutokseen oli tarve korostaa palveluja, joiden tavoite on ennalta ehkäistä kosteus- ja sisäilmaongelmia. Drytec Oy Ab on tunnettu kosteus- ja sisäilmaongelmien tutkimisesta ja korjaamisesta. Olemassa olevien ongelmien tutkiminen on edelleen erittäin tärkeää, mutta mielestämme se ainoastaan ei tänä päivänä riitä. Lisääntyneet kosteus- ja sisäilmaongelmatapaukset, erityisesti vasta rakennetuissa tai korjatuissa rakennuksissa, kertovat suuresta tarpeesta ennalta ehkäistä näitä ongelmia.

 

contecdrytec fi

Drytec Oy Ab on jaettu kahteen osastoon, Contec ja Drytec