IndoorLevel

Projekthantering

IndoorLevel är ett webbaserat program för hantering av innemiljöutredningar och andra byggnadsrelaterade projekt. Programmet är utvecklat för att stöda strukturerade undersökningar, med fokus på helheten.  Ofta först då man har tillgång till all information och ser helheten som den utgör, kan man dra rätt slutsatser om problem i byggnaden och de nödvändiga åtgärderna. Programmet är utvecklat på Drytec Oy Ab.

Fördelar med IndoorLevel:

  • Samlar all information om byggnaden på ett ställe
  • Sammanställer information visuellt på planritningar, vilket hjälper bl.a. att ananlysera problem i byggnaden
  • Samlar användarinfo i realtid, dvs. användarna kan rapportera upplevda problem i byggnaden direkt till oss.
  • Kunden kan ta del av sammanställd information om byggnaden och resultaten från utredningar i realtid (under utveckling).